Erdnîgar 12

Erdnîgar 12

Harita Umum Müdürlüğü
Tirkîyê
Sal: 1936
Rûpel: 1

Ev erdnîgar

li ser erdnîgar a sala 1936 an, rê û milk hatine guhertin û

di sala 1956 an de, ji alîyê  Harita Umum Müdürlüğü ve

ji nû ve hatîye çapkirin.