Destûra Partîya Demokrat a Tirkîyê -PDKT

Destûra Partîya Demokrat a Tirkîyê -PDKT

PDKT
Sal: 1965
Rûpel: 1

Ev bernameya destpêka avakirina PDKT Partîya Demokrata Kurdista a Tirkîyê ye.