KEWARA KOÇ – KAKÊ JI ROJNAMEYAN H1

KEWARA KOÇ – KAKÊ JI ROJNAMEYAN H1

KOÇ-KAK
Hollanda
Sal: 1991
Rûpel: 12
Rêxistin

Ev nivisandinên ku li ser kurdan

di rojnameyan de derketine hatine civandin.