Destûra Navxweyî ya KOÇ-KAK ê

Destûra Navxweyî ya KOÇ-KAK ê

KOÇ-KAK
Hollanda
Rûpel: 3
Rêxistin

Li Hollanda her rêxistin bi haweyek fermî destûra wan ya fermî heye.

Lê rêxistinê di warê taybetîyên xwe, di nav xwe de jî destûrek, di çarçoveya destûra fermî de amade kirîye.