Destûra Komeleyên Penaberan li Hollanda

Destûra Komeleyên Penaberan li Hollanda

KPH Komeleyên Penaberan li Hollanda
Hollanda
Rûpel: 13
Rêxistin

Li Hollanda her rêxistin bi haweyek fermî destûra wan ya fermî heye.

Lê rêxistinê di warê taybetîyên xwe, di nav xwe de jî destûrek, di çarçoveya destûra fermî de amade kirîye.